small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Wnioski do budżetu zostały złożone.
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 12 października 2017 14:26

 

W dniu 30 września upłynął termin składania wniosków do budżetu miasta Kętrzyn na rok 2018. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, sporządziłem wraz z uzasadnieniem 8 wniosków odpowiadających postulatom zgłaszanym przez mieszkańców poszczególnych osiedli czy ulic, lub wypływających z konieczności szybkiego rozwiązania problemów istotnych z punktu widzenia interesu całego miasta.

 
Populizm kontra inżynieria ruchu
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 26 września 2017 13:45

og:image http://rypina.pl/images/stories/wypadek mazurska-daszyskiego.jpg

Tradycyjnie już, w Kętrzynie tydzień zrównoważonego transportu nie wyróżniał się niczym szczególnym. Również w dniu bez samochodu podróżujący po mieście - wobec braku sprawnej komunikacji publicznej - wybierali przymusowy spacer, lub jazdę samochodem z gwarancją stania w korku. Z kolei pracujący poza Kętrzynem - jak zwykle tracili dodatkową dniówkę na wielogodzinną eskapadę rachitycznym transportem regionalnym. Ponieważ o kętrzyńskiej komunikacji miejskiej w kontekście

 
Pracownie szkolne w ramach budżetu obywatelskiego?
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 sierpnia 2017 15:50

 

Pragnę poinformować, że w dniu 18 lipca złożyłem wnioski do budżetu obywatelskiego na rok 2018 dotyczące adaptacji pomieszczeń na pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych nr 1, 3 i 4. Jest to konsekwencja deklarowanej przeze mnie pomocy w zakresie rozwiązania problemu wskazywanego przez Burmistrza miasta Kętrzyn, w utworzeniu wymienionych pracowni szkolnych.

 
Tego wypadku można było uniknąć!
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 lipca 2017 13:12

Definicja wypadku mówi o zdarzeniu nagłym, którego nie można przewidzieć. Tymczasem statystyki są jednoznaczne. W miastach do wypadków z udziałem rowerzystów, dochodzi najczęściej w miejscach przecięcia wydzielonych dróg dla rowerów (lub ciągów pieszo-rowerowych) z jezdniami w obszarach skrzyżowań. Ponieważ siatka miejskich ulic jest gęsta, siłą rzeczy potencjalnie najniebezpieczniejszym sposobem organizacji ruchu rowerowego, paradoksalnie stają się ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe.

 


Strona 7 z 40