small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Newsfeeds
czwartek, 21 października 2010 13:01

SAMORZĄDOWY PROGRAM

Komitetu Powiatowego PiS w Kętrzynie

„Solidarny samorząd”

Będziemy budować samorząd społeczeństwa obywatelskiego. Damy mieszkańcom naszych gmin i powiatu szansę na lepsze życie. Dobro wspólne to zasada, którą kierują się samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości w powiecie kętrzyńskim. Mieszkańcy ziemi kętrzyńskiej chcą, aby ich reprezentacja samorządowa była kompetentna i uczciwa. Gwarancją samorządowej przejrzystości w działaniu i skuteczności w realizacji ambitnych, prorozwojowych celów są kandydaci z naszej listy wyborczej. Będziemy bezwzględnie przestrzegać zasady zrównoważonego rozwoju. Nie godzimy się na gorsze traktowanie samorządów wschodniej Polski.

 

Samorząd gminny i powiatowy jest podstawową komórką życia społecznego i gospodarczego. Prawo i Sprawiedliwość ma odważny, rozwojowy program samorządowy, który był i będzie realizowany. Obejmuje zadania odpowiadające uwarunkowaniom i potrzebom mieszkańców gmin i powiatu kętrzyńskiego. Nasi przedstawiciele, zasiadający w Radzie Powiatu i Radach poszczególnych Gmin, zawsze popierali rozwiązania najlepiej służące lokalnej społeczności. Pełniąc samorządowe funkcje, wykazali się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami. Konsekwentnie sprzeciwiali się decyzjom, które miały służyć jedynie uprzywilejowanym grupom. Niskie opłaty, które pobierają samorządowe instytucje od obywatela, ułatwienia w dostępie do urzędów administracji oraz modernizacja infrastruktury - to najważniejsze sprawy, jakimi zamierzamy zająć się w samorządzie. Zakres działań naprawczych i usprawniających, realizowanych przez władze lokalne, odpowiada ustawowo określonym zakresom kompetencji samorządu gminnego i powiatowego. Polityka wizualizacji i estetyki na terenie naszego powiatu jest istotna, jednak ważniejszą kwestią jest rozwój gospodarczy, miejsca pracy i innowacyjność w podejmowaniu nowatorskich wyzwań. Powiat kętrzyński i gminy w jego skład wchodzące to dobro wszystkich mieszkańców. Nie godzimy się na zawłaszczanie prawa do reprezentacji w strukturach samorządowych przez grupy interesów, które sztucznie wywołują konflikty, aby stworzyć sobie grunt do wymieniania się władzą w kręgu własnych powiązań i grup interesów. Przerwiemy aroganckie zachowania władzy. Informacja publiczna i przejrzystość w podejmowaniu decyzji- to nasze zobowiązanie wobec wyborców. Będziemy reprezentować tych wszystkich, którzy myślą w kategoriach nowoczesnego rozwoju naszej ziemi. Samorząd jest powołany do tego, aby podnosić standard życia mieszkańców. Edukacja na wysokim poziomie, zmodernizowana infrastruktura drogowa, bezpieczne ulice czy bezpłatna ochrona zdrowia- to wytyczne naszego programu.

Wprowadzenie

Mamy pełną świadomość potrzeby współdziałania licznych środowisk politycznych i społecznych naszych gmin i powiatu kętrzyńskiego. Bez partnerskiej współpracy żaden komitet wyborczy, żadne ugrupowanie nie zrealizuje swoich celów i obietnic wyborczych. Posiadamy zdolność do porozumienia, w imię realizacji interesów mieszkańców. Dlatego nasz program, przyjęty przez Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości w Kętrzynie, jest publiczną ofertą skierowaną do mieszkańców Kętrzyna, Korsz, Reszla, Barcian i Srokowa oraz do bliskich nam programowo i ideowo ugrupowań politycznych i środowisk społecznych, działających w powiecie kętrzyńskim. Ufamy, że zgoda wśród polityków i wspólne działania zapewnią przyspieszenie przemian gospodarczych  i społecznych, a w konsekwencji odczuwalną poprawę warunków życia obywateli i optymalne wykorzystanie publicznych funduszy. Sprawując funkcję w samorządach, nigdy nie zgodzimy się na zadłużanie jednostek samorządu terytorialnego na cele bieżącej konsumpcji. Kredytowanie zadań będzie służyło jedynie inwestycjom, które poprawią stan infrastruktury lub zmodernizują obecny majątek.

Proponowany przez nas program zakłada:

• Poprawę funkcjonowania administracji lokalnej oraz postawy służby władz samorządowych wobec mieszkańców i petentów.

• Zarządzanie poprzez jakość świadczonych usług. Teren powiatu kętrzyńskiego będzie konkurencyjny i bardziej atrakcyjny dla mieszkańców i inwestorów.

• Odrodzenie poczucia wspólnoty lokalnej, opartej na zaufaniu do władz realizujących społeczne potrzeby.

• Promocję ziemi kętrzyńskiej przy uwzględnieniu wszystkich walorów kulturalnych 
i turystycznych.

• Samorząd będzie służyć mieszkańcom w spełnianiu ich oczekiwań.

 

Za priorytety uznajemy pilne podjęcie działań w następujących dziedzinach:

- rozwój gospodarczy,

- profilaktyka i promocja zdrowotna,

- edukacja i sport,

- budownictwo mieszkaniowe,

- efektywne zarządzanie finansami publicznym,

- modernizacje i rozbudowa dróg.

 

Wyżej wymienione priorytety zostaną uwzględnione i spełnione w ramach pięciu misji, tworzących nasz program pn. „Solidarny samorząd”. Są to:

• Misja Społeczna,

• Misja Wspierania Rozwoju Gospodarczego,

• Misja Rozwoju Infrastruktury,

• Misja na Rzecz Młodego Pokolenia,

• Misja Skutecznego Zarządzania Finansami i Strukturami Samorządowymi.

 

W pliku - *.pdf PEŁNA WERSJA (207KB) SAMORZĄDOWY PROGRAM Komitetu Powiatowego PiS
w Kętrzynie „Solidarny samorząd”