small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Te przystanki muszą powstać!
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 lipca 2018 18:43

 

 

O wadliwej infrastrukturze komunikacyjnej w odniesieniu do nowych lub przebudowanych ulic naszego miasta, pisałem już wielokrotnie. Wielokrotnie zwracałem też uwagę na skutki fatalnej planistyki na terenie Kętrzyna. Zwieńczeniem niechlubnej polityki miasta Kętrzyn zaprzeczającej zasadom zrównoważonego transportu oraz rozwoju, jest sposób funkcjonowania komunikacji miejskiej. W ocenie specjalistów, działania analogiczne do podejmowanych w Kętrzynie, skutkują problemami w zakresie mobilności miejskiej, stanowią źródło zmiany zachowań komunikacyjnych i struktury modalnej ruchu, zaś sam wzrost znaczenia transportu indywidualnego sprzyja procesowi eksurbanizacji - niszczącemu ekonomicznie i demograficznie potencjał miast.

 
Wolność słowa po kętrzyńsku - odsłona druga.
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 czerwca 2018 04:52

 

Konstruktywna krytyka działalności władz miasta Kętrzyn, znów wywołała reakcję. Tym razem Burmistrz Hećman w publicznie odczytanym przez przewodniczącego Rady Miejskiej piśmie, sformułował swoje oczekiwania w zakresie wyjaśnienia znaczenia słów, których użyłem w komentarzu do artykułu prezentowanego za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Burmistrz Hećman doszukując się innego znaczenia słów które nie budzą wątpliwości interpretacyjnych, w moim odczuciu usiłuje wykreować narrację pasującą do własnej nadinterpretacji faktów. Z kolei samo stawianie znaku równości pomiędzy krytyką polityki Burmistrza Hećmana a insynuowanym naruszeniem jego dobrego imienia, odbieram jako zabieg erystyczny, służący kneblowaniu głosów krytyki w dyskursie publicznym. Dziwnym trafem analogiczny i równie bezpodstawny zarzut przytoczono już wcześniej, w jednym z komentarzy zamieszczonych na wymienionym portalu. Odnoszę więc wrażenie, że pisane w agresywnym i napastliwym tonie komentarze, mogły mieć znamiona działania intencjonalnego, żeby nie powiedzieć - prowokacji. Tymczasem, jak domniemuję wbrew intencjom autorów formułowanych uwag, moje słowa krytyki ograniczyły się jedynie do oceny zaistniałych faktów i postawienia uzasadnionych pytań.

 
A jednak styropian i pasteloza.
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 maja 2018 14:19

 

W ostatnim tekście szeroko odniosłem się do zagadnienia kapitału miasta oraz korzyści możliwych do uzyskania przy właściwym jego wykorzystaniu. Wspomniałem także, o straconych już szansach Kętrzyna - jako wynikowej populizmu, minimalizmu, lub zaniechania. W materiale kolejny raz ustosunkowałem się do niszczonego pastelozą spółdzielczych bloków - ładu przestrzennego miasta Kętrzyn. Opierając się na analizach i opiniach specjalistów z przytaczanych źródeł, wykazałem nie tylko problem natury estetycznej, ale też poważne wady stosowanej technologii. Ponieważ temat spotkał się z dużym zainteresowaniem zwłaszcza ze strony miłośników Kętrzyna i osób interesujących się samą architekturą czy też architekturą krajobrazu, otrzymałem sygnały, że proces docieplania "Falklandów" zakończył się około pół roku temu. Tym samym wizję lokalną którą przeprowadziłem przed ociepleniem budynków, uznałem za nieaktualną, a wnioski sformułowane na jej podstawie - za niewiążące.

 
Genius loci ma wymiar praktyczny.
Wpisany przez Administrator   
sobota, 19 maja 2018 20:15


Pod koniec XIX wieku w Hamburgu i Kętrzynie powstały nadrzeczne strefy przemysłowe, z czasem nazwane przez mieszkańców obu miast - Wenecją. Kilka lat temu Wenecja w Hamburgu (Speicherstadt ) została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a Wenecja Kętrzyńska zamieniona w stertę gruzu (…)


Pod pojęciem ducha miejsca rozumie się wyraz charakteru określonej przestrzeni. Otoczenie jest komplementarnym elementem kultury niematerialnej, ale i materialnej. Odgrywa więc istotną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości. Ważnym etapem wykorzystania krajobrazu kulturowego, jest z kolei identyfikacja jego tradycyjnych form, uwzględniających nie tylko użytkowanie, ale i strukturę przestrzeni. Szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe jest zatem jednym z kilku podstawowych walorów miast. Ważne jest, aby miasta umiały je należycie wykorzystać, bo przecież genius loci w istotny sposób wpływa na jakość życia, o czym polscy samorządowcy - niezależnie od barw politycznych - ciągle niestety nie pamiętają.

 


Strona 4 z 40