small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie

ŻYCIORYS

1. Nazwisko: RYPINA

2. Imię: RAFAŁ

3. Data urodzenia: 28.03.1977 r. w Kętrzynie

4. Stan cywilny: ŻONATY, 2 dzieci

5. Wykształcenie: WYŻSZE

Instytucja
Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Politechnika Koszalińska
od (2010) do (2011)
Studia Podyplomowe z zakresu: Nowoczesne 
metody kształcenia na odległość - blended learning

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
od (10 / 2003) do (05 / 2004)

Studia Podyplomowe z zakresu: Zarządzanie 
i Marketing w Oświacie

Politechnika Koszalińska
od (10 / 2001) do (07 / 2002)

Podyplomowe Studium Pedagogiczne

Politechnika Koszalińska
od (10 / 1997) do (11 / 2002)

Magister na kierunku Zarządzanie i Marketing 
w  zakresie Zarządzanie Firmą


6. Inne umiejętności:
Egzaminator ECDL (uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - www.ecdl.pl)

7. Kluczowe kwalifikacje: Ukończone studia wyższe na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Kierownik kursów oraz wykładowca na szkoleniach w ramach projektu „Alternatywa II” realizowanego przez ZDZ Katowice [2006], Kierownik kursów na szkoleniach w ramach projektu „Ani potem, ani teraz nie masz szans bez komputera” EFS ZPORR 2.1 [2005], Obsługa administracyjno-biurowa szkoleń finansowanych z EFS zleconych przez PUP Kętrzyn [2004-2005], Obsługa administracyjno-biurowa szkoleń w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich [2004], Kierownik kursów i obsługa administracyjno-biurowa szkoleń w ramach projektu PHARE 2000 [2003].

8. Doświadczenie zawodowe

Daty
od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Miejsce

Firma

Stanowisko

obecnie Kętrzyn Własna działalność gospodarcza Właściciel

(11/2008)-(05/2013)

Kętrzyn

Techpal Sp. z o.o.

Kierownik 
Oddziału 
w Kętrzynie

(09/2006)-(10/2008)

Kętrzyn

Warmińsko-Mazurski  
Zakład Doskonalenia  
Zawodowego Centrum 
Edukacji w Kętrzynie

Dyrektor  
Centrum 
Edukacji 
w Kętrzynie

(09/2004)-(08/2006)

Kętrzyn

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego

Nauczyciel

(01/2004)-(08/2006)

Kętrzyn

Warmińsko-Mazurski 
Zakład Doskonalenia 
Zawodowego Centrum 
Edukacji w Kętrzynie

Referent ds. 
kształcenia 
kursowego

(05/2003)-(12/2004)

Kętrzyn

Warmińsko-Mazurski  
Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Olsztynie 
Ośrodek Kształcenia        
Zawodowego w Kętrzynie

Referent ds. 
kształcenia 
kursowego

(01/1997)-(07/1997)

Kętrzyn

Komunalna  Energetyka 
Cieplna „KOMEC” Sp. 
z o.o.

Referent ds. kadr 
i płac

9. Działalność społeczna: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM, Rzecznik Prasowy KKS "Granica" Kętrzyn, Przewodniczący Wydziału Dyscypliny Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie

10. Inne ( np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.)

Autor (współautor) publikacji naukowych: „Polska a unia gospodarcza i walutowa - analiza i ocena wpływu”, „Stan polskiego przemysłu zbrojeniowego na podstawie CNPEP Radwar S.A.”, „Rozwój techniki komputerowej - szansa czy zagrożenia dla pracownika?”, „Normy ISO serii 9000 i ich wytyczne oraz wymagania”, Prawo jazdy kat. B, ukończony cykl szkoleń dla Regionalnego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego, Udział w warsztatach z zakresu tworzenia projektów w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR