small normal large

 

 

 

 

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
A jednak styropian i pasteloza.
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 maja 2018 14:19

 

W ostatnim tekście szeroko odniosłem się do zagadnienia kapitału miasta oraz korzyści możliwych do uzyskania przy właściwym jego wykorzystaniu. Wspomniałem także, o straconych już szansach Kętrzyna - jako wynikowej populizmu, minimalizmu, lub zaniechania. W materiale kolejny raz ustosunkowałem się do niszczonego pastelozą spółdzielczych bloków - ładu przestrzennego miasta Kętrzyn. Opierając się na analizach i opiniach specjalistów z przytaczanych źródeł, wykazałem nie tylko problem natury estetycznej, ale też poważne wady stosowanej technologii. Ponieważ temat spotkał się z dużym zainteresowaniem zwłaszcza ze strony miłośników Kętrzyna i osób interesujących się samą architekturą czy też architekturą krajobrazu, otrzymałem sygnały, że proces docieplania "Falklandów" zakończył się około pół roku temu. Tym samym wizję lokalną którą przeprowadziłem przed ociepleniem budynków, uznałem za nieaktualną, a wnioski sformułowane na jej podstawie - za niewiążące.

 
Genius loci ma wymiar praktyczny.
Wpisany przez Administrator   
sobota, 19 maja 2018 20:15


Pod koniec XIX wieku w Hamburgu i Kętrzynie powstały nadrzeczne strefy przemysłowe, z czasem nazwane przez mieszkańców obu miast - Wenecją. Kilka lat temu Wenecja w Hamburgu (Speicherstadt ) została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a Wenecja Kętrzyńska zamieniona w stertę gruzu (…)


Pod pojęciem ducha miejsca rozumie się wyraz charakteru określonej przestrzeni. Otoczenie jest komplementarnym elementem kultury niematerialnej, ale i materialnej. Odgrywa więc istotną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości. Ważnym etapem wykorzystania krajobrazu kulturowego, jest z kolei identyfikacja jego tradycyjnych form, uwzględniających nie tylko użytkowanie, ale i strukturę przestrzeni. Szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe jest zatem jednym z kilku podstawowych walorów miast. Ważne jest, aby miasta umiały je należycie wykorzystać, bo przecież genius loci w istotny sposób wpływa na jakość życia, o czym polscy samorządowcy - niezależnie od barw politycznych - ciągle niestety nie pamiętają.

 
Raz jeszcze o informacji pasażerskiej.
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 kwietnia 2018 18:12

Elementem projektu reformy kętrzyńskiej komunikacji była m. in. czytelna informacja pasażerska.

 

W związku z dużym oddźwiękiem materiału dotyczącego niewłaściwej informacji w komunikacji miejskiej, pismem z dnia 5 marca poinformowałem przewoźnika o potrzebie dokonania korekty zapisów w rozkładach, a także zmiany sposobu prezentacji kierunku jazdy na ekspozytorach autobusów. Do pisma załączyłem skorygowane i uproszczone tabele rozkładów linii nr 2 z uwzględnieniem specyfiki obsługi Osiedla Piastowskiego w cyklu Hamiltona. Tabele zawierały również zmienione na właściwe nazwy przystanków. Ponadto dołączyłem zestawienie przystanków pozostałych linii, wraz z analogiczną zmianą nazw.

 
Życzenia Wielkanocne
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 marca 2018 14:34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strona 4 z 39