small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Zaproszenie na LII sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 czerwca 2013 10:16

Serdecznie zapraszam
na LII sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie,
która odbędzie się w dniu 4 lipca 2013 r. (czwartek)
o godz. 10:00 w sali Nr 108 Urzędu Miasta w Kętrzynie
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. o odwołaniu delegata Gminy Miejskiej Kętrzyn w Stowarzyszeniu Gmin p.n. „Polskie Zamki Gotyckie".

3.2. o ustanowieniu delegata Gminy Miejskiej Kętrzyn w Stowarzyszeniu Gmin p.n. „Polskie Zamki Gotyckie".

3.3. rozpatrzenia skargi na działalność i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

3.4. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/288/05 Rady Miejskiej Kętrzyn z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

3.5. nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

3.6. o zmianie uchwały Nr XL/247/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. 3.7. zmiany uchwały Nr XL/248/12 z dnia 28.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

3.8. o zmianach w budżecie.

3.9. podjęcia działań w zakresie wprowadzenia „Budżetu obywatelskiego" Gminy Miejskiej Kętrzyn.

4. Podjęcie Oświadczeń w sprawach:

4.1. objęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kętrzynie.

4.2. objęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik" spółka z o.o. w Kętrzynie.

5. Podjęcie Stanowisk w sprawach:

5.1. przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Kętrzyn na lata 2014-2020".

5.2. zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na II półrocze 2013r.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady oraz prac między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

10. Przyjęcie protokołów: Nr L/13 z dnia 13.06.2013 i Nr LI/13 z dnia 20.06.2013r;

11. Zamknięcie LII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

 

 

Komentarze  

 
#1 igrzyska hećmanapaweł 2013-06-29 16:21
Sorry ale w tym mieście nie obowiązują już mechanizmy demokratyczne.Nie interesuje mnie posiedzenie na którym hećman odstawi show,a klakierzy czyli większość radnych będzie mu się podlizywała kosztem miasta i złykłego obywatela i poprze każdy przekręt.Sorry ale nie przyjmuję zaproszenia na taki cyrk.Niech pan rozwali ten układ!!!!
Zacytuj
 
 
#2 ich piaskownicamateusz 2013-07-07 18:40
Dokładnie.To jest ich piaskownica i ich zabawki.Normalnemu człowiekowi nic do tego.Nie dość że nie pomogą,to jeszcze zaszkodzą.Był gościu który chciał ruszyć z biznesem,to go zniechęcili.Był Banach który chciał zrobić komunikację,to Hećman zaczął te swoje dąsy-pląsy.Rypina zrób coś,bo na prawdę trzeba będzie z tego Kętrzyna wiać na dobre.
Zacytuj
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież