small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Zaproszenie na XLI Sesję Rady Miejskiej
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 stycznia 2013 06:48

Serdecznie zapraszam
na XLI (41) sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie,
która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2013 r. (czwartek)
o godz. 16:00 w sali Nr 108 Urzędu Miasta w Kętrzynie 
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.

3.2. uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie GMK na lata 2013 - 2032 - aktualizacja.

3.3. zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

3.4. o zmianie uchwały Nr IV/26/10 RM w Kętrzynie z 30.12.2012r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w GMK oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

3.5. zmian budżetu miasta na rok 2013.

3.6. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2013 .

3.7. ustalenia ramowego planu działania Rady Miejskiej w Kętrzynie na rok 2013.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady oraz prac między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

8. Przyjęcie protokołów: Nr XXXIX/12 z dnia 21.12.2012r. i Nr XL/12 z dnia 28.12.2012r.

9. Zamknięcie XLI sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież