small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Zaproszenie na XL Sesję Rady Miejskiej
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 grudnia 2012 12:21

Serdecznie zapraszam
na XL (40-tą) sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie,
która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 r. (piątek)
o godz. 14:00 w sali Nr 108 Urzędu Miasta w Kętrzynie 
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 2013.

3.2. podziału miasta Kętrzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

3.3. wystąpienia GMK ze spółki „Porty Lotnicze Mazury-Szczytno" Sp. z o.o. w Szczytnie i zbycia udziałów.

3.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2015

3.5. o zmianach w budżecie miasta.

3.6. wykazu wydatków budżetu Miasta Kętrzyn, które w 2012r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4. Przyjęcie stanowisk w sprawach:

4.1. podjęcia inicjatywy przejęcia od Powiatu Kętrzyńskiego zadania utworzenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Ogólnokształcącego z klasami sportowymi przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie.

4.2. zapoznania się z planami pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na I półrocze 2013r.

5. Ocena realizacji zadań w ramach robót publicznych oraz informacja w zakresie realizacji inwestycji drogowych w roku 2012.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady oraz prac między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

9. Przedstawienie sprawozdań z wykonania planów pracy Komisji Rady.

10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

11. Zamknięcie XL sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież