small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Miejskiej
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 września 2012 12:20

Serdecznie zapraszam
na XXXV sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie,
która odbędzie się w dniu 27 września 2012 r. (czwartek)
o godz. 16.00 w sali Nr 108 Urzędu Miasta w Kętrzynie 
z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu.

3.2. zaliczenia ulicy Różanej do kategorii dróg gminnych.

3.3. ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul.Różanej.

3.4. zaliczenia ulicy Staromiejskiej do kategorii dróg gminnych.

3.5. przebiegu drogi gminnej - ul. Staromiejskiej.

3.6. zaliczenia odcinka ulicy Ignacego Daszyńskiego do kategorii dróg gminnych.

3.7. przebiegu drogi gminnej - odcinka ul. Ignacego Daszyńskiego.

3.8. zmiany uchwały Nr XXXVI/178/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 sierpnia 2008r. o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulic położonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

3.9. przebiegu drogi gminnej - odcinka ul.Gen. Władysława Sikorskiego.

3.10. w sprawie podziału miasta Kętrzyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

3.11. zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2015.

3.12. o zmianach w budżecie miasta.

3.13. zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Miejską Kętrzyn.

3.14. o zmianie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.15. o zmianie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej.

4. Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2012r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady oraz prac między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

9. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/12 z dnia 30 sierpnia 2012r.

10. Zamknięcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież