small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Miejskiej
Wpisany przez Administrator   
sobota, 25 sierpnia 2012 10:42

Serdecznie zapraszam
na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie,
która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2012 r. (czwartek)
o godz. 16.00 w sali Nr 108 Urzędu Miasta w Kętrzynie 
z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jej statutu

3.2. rezygnacji z prowadzenia zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Kętrzyńskiego

3.3. uchylenia uchwały nr XXXIII/189/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28czerwca 2012 zmieniającej uchwałą w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji m miejskiej

3.4. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Kętrzynie.

3.5. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

3.6. ogłoszenia roku 2013 ( dwa tysiące trzynastego) - Rokiem Arno Holza.

3.7. zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2015

3.8. zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Miejską Kętrzyn

3.9. o zmianach w budżecie miasta.

3.10. zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli

4. Podjęcie stanowiska w sprawie uchylenia stanowiska Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11.12.2003r dotyczącego akceptacji składów osobowych delegacji GMK poza granice kraju.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady oraz prac między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

9. Przyjęcie protokołów: Nr XXXI/12 z 28.06.2012r.; XXXII/12 z 3.07.2012r; XXXIII z 6.07.2012r.

10. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież