small normal large

 

 • Rafał Rypina
 • Radny Rady Miejskiej
  w Kętrzynie
Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 marca 2012 07:17

Serdecznie zapraszam
na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie,
która odbędzie się w dniu 29 marca2012 r. (czwartek)
o godz.16.00 sali Nr 108 Urzędu Miasta w Kętrzynie 
z następującym porządkiem obrad:

 

 


 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach: 3.1. nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Kętrzynie. 
  3.2. zmiany uchwały XXVI/151/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyodrębnienia ze struktury organizacyjnej oddziału żłobkowego mieszczącego się w Kętrzynie przy ul. Obrońców Westerplatte 16, przekształcenia go w samodzielną jednostkę budżetową oraz ustalenia statutu. 
  3.3. o zmianach w budżecie miasta. 
  3.4. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn. 

 4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011r.
 5. Ocena realizacji zadań w dziedzinie kultury w 2011 r.
 6. Przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych i sportowych na rok 2012.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady oraz prac między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 11. Przyjęcie protokołów Nr XXVII/12 z dnia 1 marca 2012r.
 12. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież