small normal large

 

 • Rafał Rypina
 • Radny Rady Miejskiej
  w Kętrzynie
Zaproszenie na XXVI sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 stycznia 2012 18:15

 

Serdecznie zapraszam
na XXVI sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie,
która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2012r. (czwartek)
o godz.16.00 sali Nr 108 Urzędu Miasta w Kętrzynie 
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie tytułu „Zasłużony dla Miasta Kętrzyna".
 4. Podjęcie uchwał w sprawach: 4.1. wyodrębnienia ze struktury organizacyjnej oddziału żłobkowego mieszczącego się w Kętrzynie przy ul.Obrońców Westerplatte 16, przekształcenia go w samodzielną jednostkę budżetową oraz ustalenia statutu. 
  4.2. zmiany nazwy jednostki budżetowej Miejskiego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Żłobkowym „Malinka" w Kętrzynie. 
  4.3. zmiany uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 
  4.4. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie. 
  4.5. o zmianie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie. 
  4.6. o uchwaleniu Ramowego Planu Działania Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2012 rok. 
  4.7. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2012 r. (plan pracy zostanie przedstawiony na sesji). 
  4.8. o zmianach w budżecie.
 5. Podjęcie stanowiska w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na I półrocze 2012r.
 6. Przedstawienie sprawozdań: 
  6.1. z pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych za 2011r. 
  6.2. z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej za 2011r. 
  6.3. z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Finansów za 2011r. 
  6.4. z pracy Komisji Rewizyjnej za IV kwartał 2011r.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady oraz prac między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 11. Przyjęcie protokołów Nr XXIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r.; Nr XXIV/12 z dnia 9 stycznia 2012r.; Nr XXV/12 z dnia 17 stycznia 2012r.
 12. Zamknięcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież